วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2556

ดอกไม้ในประเทศไทย


๑.ดอกราชพฤกษ์ (คูน)
*ดอกไม้ประชำชาติไทย


๒.ดอกปีบ (กาสะลอง)
*ดอกไม้ประจำวิชาชีพ พยาบาล


๓.ดอกขจร(สลิด)
*เป็นไม้มงคลเชื่อว่าบ้านใดปลูกไว้ บ้านนั้นจะมีชื่อเสียงขจรขจายดังชื่อ


๔.ดอกกล้วยไม้ ช้างกระ
*ดอกกล้วยไม้ เป็นดอกไม้ประจำวิชาชีพ ครู